מדיניות החזרת מוצרים, שינויים וביטולים לאתר Se-Keys”

Se-Keys מודים לכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט www.Se-Keys.com (האתר). מדיניות החזרת מוצרים, שינויים וביטולים שלהלן מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש.  

 1. מדיניות שינויים וביטולים:
  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
  2. בשל אופי המוצר, שינוי ו/או ביטול רכישת מוצרים באתר לאחר קבלת מפתח המוצר לא יתאפשר והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. 
  3. האתר רשאי לבטל מיוזמתו רכישת מוצרים באתר, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם תקינים או באם השירות אשר הוזמן אינו מתאפשר, כל זאת עלידי מסירת הודעה על כך ללקוח.
  4. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב תקלה או פגם במוצר ו/או בשירות כתוצאה מסיבות הקשורות לאתר, הלקוח רשאי להעביר בקשה להחזר או ביטול בצירוף הוכחה לתקלה ו/או הפגם. 
  5. על הרוכש לבדוק את דרישות הפעלת המוצר ולוודא כי בידיו האפשרות להפעיל את המוצר שרכש ולאתר אין כל אחריות בגין אי התאמת המוצר הנרכש לאפשרות הפעלתו על ידי הרוכש ולא תניתן אפשרות לביטול, החזרה או שינוי הזמנה עקב כך.
  6. בקשה להחזר או ביטול כאמור תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון ותיבדק על ידי האתר. החזר או ביטול יתבצעו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת. 
  7. כל בקשה אחרת להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
  8. האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמא-1981.
  9. על המוצרים ניתנת אחריות של שנה על תקינות הרישיון והפעלתו הראשונית. במקרה של תקלה יש לפנות לצוות האתר בפניה טלפונית, צ׳אט או אימייל.
 2. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: ת.ד 5519 אשקלון;

טלפון: 053-3555743;

כתובת דואר אלקטרוני: Admin@Se-Keys.com 

כל הזכויות במסמך זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2022